ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახაზინო სამსახურის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის საჭირო ტექნიკური მომსახურების ხარჯებს ეწევა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი.