2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე – 30.11

საწყისი ნაშთი:     655.3 
შემოსულობები:   42.3

მ.შ გადასახადები: 40.9

გადასახდელები: 100.3

საბოლოო ნაშთი: 597.3

თვე – 01.11 -30.11  

საწყისი ნაშთი:      627.8
შემოსულობები:    1 373.1

მ.შ გადასახადები:  1 053.0

გადასახდელები:  1 403.6

საბოლოო ნაშთი:  597.3

წელი – 01.01 – 30.11

საწყისი ნაშთი:           2 311.4
შემოსულობები:        15 591.7

მ.შ გადასახადები:  10 199.3

გადასახდელები:      17 305.8

საბოლოო ნაშთი:        597.3

     
კითხვა-პასუხი
მიმდინარე წლის განმავლობაში ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხების მობრუნების დროს რომელი რეკვიზიტების მითითებაა სავალდებულო ხარჯის შემცირებისთვის?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა