2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-ოქტომბრის ანგარიშგება