2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ანგარიშგება