2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-აგვისტოს ანგარიშგება