2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-ნოემბრის ანგარიშგება