2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-დეკემბრის ანგარიშგება