ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სახელმწიფო ხაზინისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურისთვის 2013-2019 წლებში თანხები არ გამოყოფილა.