ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2020 წ. II კვარტალი 31.7.2020
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2020 წ. I კვარტალი 30.4.2020
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2019 წ. IV კვარტალი 31.1.2020
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2019 წ. III კვარტალი 29.10.2019
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2019 წ. II კვარტალი 24.7.2019
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2019 წ. I კვარტალი 30.4.2019
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2018 წ. IV კვარტალი 31.1.2019
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2018 წლის III კვარტალი 31.10.2018
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2018 წლის II კვარტალი 31.7.2018
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2018 წ. I კვარტალი 30.4.2018
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2017 წ. IV კვარტალი 31.1.2018
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2017 წლის III კვარტალი 31.10.2017
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2017 წლის II კვარტალი 26.7.2017
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2017 წლის I კვარტალი 28.4.2017
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2016 წ. IV კვარტალი 31.1.2017
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2016 წ. III კვარტალი 31.10.2016
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2016 წ. II კვარტალი 29.7.2016
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2016 წ. I კვარტალი 28.4.2016
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 29.1.2016
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2015 წ. III კვარტალი 30.10.2015
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2015 წ. II კვარტალი 16.7.2015
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2015 წ. I კვარტალი 30.4.2015
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2014 წ. IV კვარტალი 29.1.2015
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2014 წ. III კვარტალი 31.10.2014
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2014 წ. II კვარტალი 24.7.2014
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2014 წ. I კვარტალი 30.4.2014
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ 30.1.2014