სახელმწიფო ხაზინაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2020 წლის II კვარტალის მონაცემები 31.7.2020
2020 წლის I კვარტალის მონაცემები 30.4.2020
2019 წლის IV კვარტალის მონაცემები 31.1.2020
2019 წლის III კვარტალის მონაცემებ 29.10.2019
2019 წლის II კვარტალის მონაცემები 24.7.2019
2019 წლის I კვარტალის მონაცემები 30.4.2019
2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები 31.1.2019
2018 წლის III კვარტლის მონაცემები 31.10.2018
2018 წლის II კვარტლის მონაცემები 31.7.2018
2018 წლის I კვარტლის მონაცემები 30.4.2018
2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები 31.1.2018
2017 წლის III კვარტლის მონაცემები 31.10.2017
2017 წლის II კვარტლის მონაცემები 26.7.2017
2017 წლის I კვარტლის მონაცემები 28.4.2017
2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები 31.1.2017
2016 წლის III კვარტლის მონაცემები 31.10.2016
2016 წლის II კვარტლის მონაცემები 29.7.2016
2016 წლის I კვარტლის მონაცემები 28.4.2016
გენდერული ჭრილი 6.1.2016
2015 წლის III კვარტლის მონაცემები 30.10.2015
2015 წლის II კვარტლის მონაცემები 16.7.2015
2015 წლის I კვარტლის მონაცემები 30.4.2015
2014 წლის IV კვარტლის მონაცემები 29.1.2015
2014 წლის III კვარტლის მონაცემები 31.10.2014
IV კვარტლის მონაცემები 30.1.2014
III კვარტლის მონაცემები 12.12.2013
II კვარტლის მონაცემები 12.12.2013
I კვარტლის მონაცემები 12.12.2013