სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2017 წელს სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 5.1.2018
2017 წელს სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 26.7.2017
2015 წელს სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 17.6.2015
2014 წელს სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 24.3.2014
სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 6.1.2014
კონკურსთან დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვისა და შედეგების გასაჩივრების წესი 11.12.2013