2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე –21.02

საწყისი ნაშთი:           476.8

შემოსულობები:    35.8

მ.შ გადასახადები:    33.9

გადასახდელები :       60.0

საბოლოო ნაშთი:        452.7

თვე – 01.02 - 24.02

საწყისი ნაშთი:           567.4

შემოსულობები:      721.4
   მ.შ გადასახადები:   590.2

გადასახდელები :       836.1

საბოლოო ნაშთი:       452.7

წელი – 01.01 – 24.02

საწყისი ნაშთი:          443.7

შემოსულობები:        1 904.0
 მ.შ გადასახადები:  1 459.9

გადასახდელები :      1 895.1

საბოლოო ნაშთი:       452.7

     
კითხვა-პასუხი
როგორ ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ უცხოურ ვალუტაში ოპერაციები?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა