2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-ივნისის ანგარიშგება