2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-აპრილის ანგარიშგება