2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-დეკემბრის ანგარიშგება