2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-ოქტომბრის ანგარიშგება