2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ანგარიშგება