2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვრის თვის ანგარიშგება