2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-ნოემბრის ანგარიშგება