2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-ოქტომბრის ანგარიშგება