2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ანგარიშგება