2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-აგვისტოს ანგარიშგება