2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვრ- მაისის ანგარიშგება