ინფორმაციის განთავსების კალენდარი

 

 

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება 18 (XII-18)       20 (I-19) 20 (II-19) 19(III-19) 20(IV-19) 20 (V-19) 19(VI-19) 20 (VII-19) 20 (VIII-19) 18 (IX-19) 20 (X-19) 20 (XI-19)
2.საქართველოს კონსოლიდი- რებული ბიუჯეტის შემოსულობები 18 (XII-18)       20 (I-19) 20 (II-19) 19(III-19) 20 (IV-19) 20 (V-19) 19 (VI-19) 20(VII-19) 20(VIII-19) 18(IX-19) 20 (X-19) 20 (XI-19)
3.ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 31(XII-18)       28        (I-19) 29(II-19) 30 (III-19) 31 (IV-19) 28(V-19) 31 (VI-19) 30(VII-19) 30(VIII-19) 31 (IX-19) 29(X-19) 31 (XI-19)

ამასთან ყოველდღიურად განთავსდება ინფორმაცია : 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება, ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, ნაერთი ბიუჯეტის ნაშთები.


კითხვა-პასუხი
რომელი ნორმატიული აქტებით ხელმძღვანელობენ ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციები აღრიცხვის და ანგარიშგების მიზნებისათვის?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
21 ოქტ. 2019
USD 2,9718
EUR 3,3088
GBP 3,8345
სრულად