2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე – 25.01

საწყისი ნაშთი:     1 193.3 
შემოსულობები:   77.1

მ.შ გადასახადები: 71.6

გადასახდელები: 78.2

საბოლოო ნაშთი: 1 192.2

თვე – 01.01 -25.01  

საწყისი ნაშთი:      881.5 
შემოსულობები:    1 430.0

მ.შ გადასახადები:  953.6

გადასახდელები:  1 119.2

საბოლოო ნაშთი:  1 192.2

წელი – 01.01 – 25.01

საწყისი ნაშთი:           881.5
შემოსულობები:        1 430.0

მ.შ გადასახადები:  953.6

გადასახდელები:      1 119.2

საბოლოო ნაშთი:       1 192.2

     
კითხვა-პასუხი
რომელ ორგანიზაციებზე ვრცელდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციით განსაზღვრული მოთხოვნები ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებასა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა