2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე –23.01

საწყისი ნაშთი:           530.6

შემოსულობები:    55.2

მ.შ გადასახადები:    23.5

გადასახდელები :       28.8

საბოლოო ნაშთი:        557.0

თვე – 01.01 - 23.01

საწყისი ნაშთი:           443.7

შემოსულობები:      944.2
   მ.შ გადასახადები:   653.3

გადასახდელები :       830.9

საბოლოო ნაშთი:       557.0

წელი – 01.01 – 23.01

საწყისი ნაშთი:          443.7

შემოსულობები:        944.2
 მ.შ გადასახადები:  653.3

გადასახდელები :      830.9

საბოლოო ნაშთი:       557.0

     
კითხვა-პასუხი
რომელ ორგანიზაციებზე ვრცელდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით „ავტონომიური რესპუბლიკის და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ“ და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 აპრილის №364 ბრძანებით დამტკიცებული „ავტონომიური რესპუბლიკის და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმებით” განსაზღვრული მოთხოვნები აღრიცხვის და ანგარიშგების შესახებ?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
21 ოქტ. 2019
USD 2,9718
EUR 3,3088
GBP 3,8345
სრულად